ประถม

  • จำหน่ายเฉพาะนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนาเท่านั้น
  • ชุดนักเรียน ที่จำหน่ายโดยร้านค้าพันธมิตร

เสื้อนักเรียนประถม (สีฟ้า เหลือง ชมพู เขียว)

ร้านอิงค์ไอเดียร์

กางเกงพละขาสั้น (สีกรม)

ร้านแอนตี้แบค (คุณเปิ้ล)
โทร 081 959 4442

เสื้อนักเรียนประถม (สีฟ้า เหลือง ชมพู เขียว)

ร้านอิงค์ไอเดียร์