มัธยม

  • จำหน่ายเฉพาะนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนาเท่านั้น
  • ชุดนักเรียน ที่จำหน่ายโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา
  • ชุดนักเรียน ที่จำหน่ายโดยร้านค้าพันธมิตร

กางเกงขายาว (สีกากี, สีน้ำตาล)

ร้านสมใจนึก (เทเวศร์)
โทร 02 281 7008

กระโปรงทวิส (สีกากี, สีน้ำตาล)

ร้านสมใจนึก (เทเวศร์)
โทร 02 281 7008