เตรียมอนุบาล

  • จำหน่ายเฉพาะนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนาเท่านั้น
  • ชุดนักเรียน ที่จำหน่ายโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา
  • ชุดนักเรียน ที่จำหน่ายโดยร้านค้าพันธมิตร

เสื้อพละ เตรียมอนุบาล

ร้านอิงค์ไอเดียร์

กางเกงพละขาสั้น (สีกรม)

ร้านแอนตี้แบค (คุณเปิ้ล)
โทร 081 959 4442
  • สินค้าเบ็ดเตล็ด ที่จำหน่ายโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา